Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย วิดีโอ สัมภาษณ์นักเรียนชั้น ม.2 จาก ร.ร.ด่านขุนทด และ ร.ร.บ้านแคทราย เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2555
วิดีโอ สัมภาษณ์นักเรียนชั้น ม.2 จาก ร.ร.ด่านขุนทด และ ร.ร.บ้านแคทราย เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2555
Monday, 06 February 2012 01:39

หลวงพ่อพุธ  ฐานิโย 

 

 

ดร.ดาราวรรณ  เด่นอุดม

ดร.ดาราวรรณ  เด่นอุดม   ผู้รับผิดชอบโครงการอบรม
พัฒนาจิต  ที่ วัดวะภูแก้ว  อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา

 

นักเรียนชั้น ม.2 จาก ร.ร.ด่านขุนทด และ ร.ร.บ้านแคทราย  

 

นักเรียนชั้น ม.2 จาก ร.ร.ด่านขุนทด และ ร.ร.บ้านแคทราย
ที่มาเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต  อบรมสมาธิ  ที่ วัดวะภูแก้ว 
อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา  ระหว่างวันที่ 3 - 5 ก.พ. 2555

 

นักเรียนชั้น ม.2 จาก ร.ร.ด่านขุนทด และ ร.ร.บ้านแคทราย

 

 

นักเรียนชั้น ม.2 จาก ร.ร.ด่านขุนทด และ ร.ร.บ้านแคทราย

 

 นักเรียนชั้น ม.2 จาก ร.ร.ด่านขุนทด และ ร.ร.บ้านแคทราย

 

 นักเรียนชั้น ม.2 จาก ร.ร.ด่านขุนทด และ ร.ร.บ้านแคทราย


Last Updated on Monday, 06 February 2012 02:51
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner