Home ธรรมเทศนา ฐานิโยวาท ประกาศคุณธรรม พระองค์สำเร็จปฐมฌานนี้อย่างไร
โลกกับธรรมต้องหันหลังให้กันจริงหรือ PDF Print E-mail
Thursday, 23 April 2009 13:58

เราจะปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้ตรงก็ต้องอาศัยศีล ๕ เพราะฉะนั้นศีล ๕ นี้ จึงเป็นคุณธรรมให้คุณประโยชน์ทั้งทางศาสนาทั้งทางการปกครองบ้านเมือง แต่แท้ที่จริงแล้วหลักการปกครองบ้านเมืองกับหลักศาสนา ก็คืออันเดียวกันนั่นแหละ แต่เราไปแบ่งแยกจนถึงกับพุทธบริษัทเห็นว่าโลกกับธรรมต้องหันหลังให้กัน เพราะฉะนั้นในปัจจุบันหรือในอดีตก็ตาม พวกที่แสวงหาธรรมะหรือปฏิบัติธรรมทั้งหลายนี้ชอบละทิ้งครอบครัว ละทิ้งทรัพย์สมบัติ ละทิ้งหน้าที่การงาน ไปเที่ยวแสวงหาที่สงบวิเวกหรือครูบาอาจารย์ที่เก่งในการแสดงธรรม ในที่สุดก็เร่ร่อนไปมา ไปมานั่นแหละเพราะเราเข้าใจว่า โลกกับธรรมมันเข้ากันไม่ได้ แต่ความจริงโลกนี่ โลกที่เราว่าโลกเนี่ย มันเป็นอารมณ์จิตของผู้ปฏิบัติธรรม ผู้ปฏิบัติธรรมต้องฝึกจิตให้มีสมาธิคือ ความมั่นคง มีสติสัมปชัญญะไม่เว้น เพื่อเราจะได้ใช้อำนาจจิตที่มีความมั่นคง อำนาจของสติสัมปชัญญะ มองดูโลกหรือสิ่งที่เป็นไปตามโลกทั้งหลายนี้

ผู้สำเร็จมรรคผล นิพพาน ต้องเรียนรู้เรื่องของกายและจิต
ในแง่ดี ผู้ปฏิบัติธรรมที่จะสำเร็จมรรคผล นิพพานกันจริงๆ ต้องเรียนรู้เรื่องของโลก ในหลักธรรมะ ท่านสอนให้เรียนรู้เรื่องกาย เรื่องจิต พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติธรรมในสมัยตอนแรกๆ ที่พระองค์เสด็จออกทรงผนวช หรือไปบวชที่แรก ไปแสวงหาที่ปฏิบัติธรรมแห่งสำนักอาฬารดาบส อุทกดาบส และอาจารย์อื่นๆ ไปที่ไหนเขาก็สอนให้ท่องมนต์ สวดมนต์ภาวนากันอยู่อย่างนั้น พระองค์ไปเรียนในสำนักไหน พระองค์ก็เรียนจบหลักสูตรของอาจารย์แล้วก็เก่งกว่าอาจารย์เสียด้วยซ้ำไป แต่แล้วพระองค์ก็ยังไม่เห็นว่าเป็นแนวทางแห่งการหลุดพ้น จักล่วงทุกข์ในวัฏสงสาร

ทีนี้ ภายหลังมานี้ ในเมื่อพระองค์ไปเรียนในสำนักที่เรียน จนไม่มีที่เรียน จนไม่มีอาจารย์จะสอน เมื่อไม่มีที่เรียนสำนักจะสอน พระองค์ก็ทรงค้นคว้าหลักปฏิบัติคุณธรรมของพระองค์เอง แต่เดชะบุญในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ พระบิดาทำพิธีแรกนาขวัญ พระพี่เลี้ยง นางโลม ผูกพระอู่ใส่กัน ได้บรรทมอยู่ใต้ต้นหว้า

ในช่วงที่ประชาชนเขากำลังสนุกเพลิดเพลิน มโหรสพและพิธีแรกนาขวัญ ปล่อยให้พระองค์บรรทมอยู่ในพระอู่ แต่ในพระองค์เดียว ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไม่มีใครรบกวนได้ ทารกตัวเล็กๆ เพราะอาศัยบารมีที่พระองค์เคยบำเพ็ญมาแล้วหลายภพ หลายชาติสร้างบารมีมาแล้ว กระตุ้นเตือนให้พระองค์รู้จักกำหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออกแล้วนัยว่า พระองค์สำเร็จปฐมฌาน

 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner