Home พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
ศรัทธา เลื่อมใส เพราะเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และแนะแนวทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม
65  89%
ถือศีลไม่ครบ 227 ข้อ
5  6.8%
ไม่น่าเลื่อมใส
3  4.1%
ได้รับการกราบไหว้เพราะอยู่ในสมณเพศ
0  0%

Number of Voters  :  73
First Vote  :  Sunday, 18 December 2011 05:51
Last Vote  :  Monday, 26 September 2022 12:24

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner