Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย เชิญชม วิดีโอ งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือชุด ‘ธรรมะหลวงพ่อพุธ’ สงบ สะอาด สว่าง สดใส และ‏ ธรรมบรรยายโดย พระครูชัยเขตคณานุรักษ์
เชิญชม วิดีโอ งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือชุด ‘ธรรมะหลวงพ่อพุธ’ สงบ สะอาด สว่าง สดใส และ‏ ธรรมบรรยายโดย พระครูชัยเขตคณานุรักษ์
Tuesday, 15 January 2013 01:49

 

วิดีโอ  งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือชุด ‘ธรรมะหลวงพ่อพุธ’ สงบ สะอาด สว่าง‏ สดใส

ช่วงที่ 2

 

งานเปิดตัวหนังสือ

 

 


ตอนที่  1
คุณแหม่ม - เพชรี พรหมช่วย  พิธีกรรายการธรรมในใจ ทางไทยทีวีสีช่อง 3

 

           หนังสือชุด ธรรมะหลวงพ่อพุธ ประกอบด้วยหนังสือ สะอาด สงบ สว่าง และสดใส เรียบเรียงโดยดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว จังหวัดนคราชสีมา ซึ่งเป็นศิษย์เอกที่รวบรวมจากพระธรรมเทศนา รวมทั้งเกร็ดความรู้จากปุจฉาธรรมระหว่างหลวงพ่อพุธ กับลูกศิษย์  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติไตรสิกขา แก่พุทธศาสนิกชน


          หนังสือ สะอาด บอกแนวทางเริ่มต้นด้วยการ รักษาศีล ซึ่งเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด้วยการทำความดี รักษากาย วาจาใจให้บริสุทธิ์  สงบ คือการปฏิบัติสมาธิในชีวิตประจำวัน เพื่อปลุกจิตสำนึกให้นิ่ง สว่าง รู้ ตื่นและเบิกบาน ทั้งทางโลกและทางธรรม   สว่าง เน้นปฏิบัติภาวนาให้ถูกต้องตามพระธรรมคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสภาวะธรรมลึกซึ้ง และสดใส เป็นการกระตุ้นเตือนใจพุทธบริษัทไม่ความประมาท


          ลูกศิษย์หลวงพ่อพุธ ยืนยันว่า คำสอนหลวงพ่อพุธ เป็นการปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัย  เป็นแนวทางที่ทำให้เข้าใจหลักธรรมคำสอนได้อย่างลึกซึ้ง คือมีสติ สัมปชัญญะ ทุกขณะในชีวิตประจำวัน และทำให้ชีวิตมีความสุข แม้จะเจอภาวะปัญหาที่เข้ามากระทบ 


          หลวงพ่อพุธ ฐานิโย หรือ พระราชสังวรญาณ พระวิปัสนาจารย์สายพระป่า ชำนาญทั้งปริยัติและปฏิบัติ นับเป็นพระสุปฏิปันโนที่พุทธศาสนิกเคารพนับถือ ซึ่งท่านได้สร้างคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศานา ด้วยการเป็นวิทยากรบรรยายธรรม อบรมสมาธิภาวนาแก่พุทธบริษัทมาตลอดชีวิตบรรพชิต 57 พรรษา กระทั่งละสังขารวันที่ 15 พฤษภาคม 2542  หลวงพ่อพุธ นับเป็นศิษย์รูปสุดท้ายของหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล อาจารย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 

 

 

ตอนที่ 2  Teaser งานเปิดตัว
หนังสือชุด ‘ธรรมะหลวงพ่อพุธ’ สงบ สะอาด สว่าง‏ สดใส
ตอนที่ 3
ธรรมบรรยายโดย พระครูชัยเขตคณานุรักษ์ 
หัวข้อเรื่อง "ธรรมะหลวงพ่อพุธ"


ตอนที่ 4
ธรรมบรรยายโดย พระครูชัยเขตคณานุรักษ์ 
หัวข้อเรื่อง "ธรรมะหลวงพ่อพุธ"

 

 

 

ตอนที่ 5  พระครูชัยเขตคณานุรักษ์ ให้พร

 


Last Updated on Thursday, 07 February 2013 02:51
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner