Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย เชิญชม วิดีโอ วัดเส้าหลิน มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน
เชิญชม วิดีโอ วัดเส้าหลิน มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน
Saturday, 06 October 2012 07:46

 

 

วัดเส้าหลิน

           วัดเส้าหลินมีอีกชื่อหนึ่งว่า วัดป่าบนเขาเส้าซื่อ  เป็นวัดทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่มีความเก่าแก่อายุมากกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาซงซาน หนึ่งในจำนวนห้ายอดเขาอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน  เป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดทั้งในด้านของประวัติศาสตร์และในแวดวงยุทธภพ ประกอบด้วยยอดเขาน้อยใหญ่จำนวน 72 ยอด แบ่งเป็นสองกลุ่มคือในกลุ่มของเขาไท่ซื่อ  จำนวน 36 ยอด และกลุ่มของเขาเส้าซื่อ  จำนวน 36 ยอด ในอำเภอเติงเฟิง เมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน อยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองเจิ้งโจวและเมืองลั่วหยาง  บริเวณรอบ ๆ วัดเส้าหลินเป็นพื้นที่โล่งกว้าง ใช้สำหรับฝึกวิทยายุทธของหลวงจีน รายล้อมด้วยป่าเจดีย์หรือถ่าหลิน ซึ่งเป็นสุสานของอดีตเจ้าอาวาสและหลวงจีน ซึ่งมีมาตั้งแต่ในยุคสมัยของราชวงศ์ถัง  วัดเส้าหลินถูกเผาทำลายหลายครั้งในช่วงกลียุคก่อนที่ประเทศจีนจะกลายเป็นสาธารณรัฐ

 

 

          ปรมาจารย์ตั๊กม้อ  หรือพระโพธิธรรม  สืบสายมาทางพระมหากัสสปะโดยตรง   เพราะท่านเป็นพระราชโอรสของกษัตริย์ในราชวงศ์คุปตะ ซึ่งได้จาริกจากอินเดียไปยังเมืองจีน  เมื่อราว พ.ศ. 1069

 

          การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระโพธิธรรมเต็มไปด้วยความยากลำบาก  เพราะชาวจีนส่วนใหญ่ซึ่งยังคงนับถือลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื้อได้พยายามขัดขวางการเผยแผ่ธรรมอยู่ตลอดเวลา

 

          ในปี พ.ศ.1070  ปรมาจารย์ตั๊กม้อได้เดินทางไปเผยแผ่ธรรมะบริเวณเทือกเขาซงซาน  และพบวัดร้างวัดหนึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสงบร่มรื่น  เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม  ท่านจึงเข้าพำนัก  และดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ซึ่งวัดนั้นก็คือ  วัดเส้าหลิน (เสี้ยวลิ้มยี่)  ซึ่งปัจจุบันได้รับการยกย่องว่าเป็นพุทธสถานสำคัญอันดับหนึ่งของจีนนั่นเอง

 

          ปัจจุบันวัดเส้าหลินบนเทือกเขาซงซาน กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจีน ไม่แพ้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในปักกิ่งเช่น พระราชวังต้องห้าม กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว ชาวจีนเองก็นิยมเดินทางมาเที่ยวชมและสักการบูชาพระพุทธรูปทีวัดเส้าหลินเช่นกัน เนื่องจากตั้งอยู่บนยอดเขาสูง จึงมีอากาศบริสุทธิ์และค่อนข้างหนาวเย็น

 


อู้ : รู้แจ้ง (เพลงประกอบภาพยนตร์ shaolin 2011:เส้าหลิน 2 ใหญ่)


                                    《悟》
      

       无量心 生福报 无极限
       wu2 liang4 xin1 sheng1 fu2 bao4 wu2 ji4 xian4
       อู๋เลี่ยงซิน เซิงฝูเป้าอู๋จี้เซี่ยน
       ดำรงในพรหมวิหาร ผลบุญสนองไพศาลไร้ขอบเขต


       
       无极限 生息息 爱相连
       wu2 ji4 xian4 sheng1 xi1 xi1 ai4 xiang1 lian2
       อู๋จี้เซี่ยน เซิงซีซีไอ้เซียงเหลียน
       การเกิดดับอันไม่สิ้นสุดต่างผูกโยงไว้ด้วยความรัก


       
       为何君视而不见 规矩定方圆
       wei4 he2 jun1 shi4 er2 bu2 jian4 gui1 ju ding4 fang1 yuan2
       เว่ยเหอจวินซื่อเอ๋อร์ปู๋เจี้ยน กุยจุติ้งฟังหยวน
       เหตุใดท่านเห็นแล้วจึงมองข้าม ว่าล้วนเป็นกฏเกณฑ์นี้กำหนดโลก


       
       悟性 悟觉 悟空 心甘情愿
       wu4 xing4 wu4 jue2 wu4 kong1 xin1 gan1 qing2 yuan4
       อู้ซิ่ง อู้เจวี๋ย อู้คง ซินกานฉิงย่วน
       รู้ ตื่น เบิกบาน ด้วยความยินยอมพร้อมใจ


       
       放下 颠倒梦想 放下云烟
       fang4 xia4 dian1 dao3 meng4 xiang3 fang4 xia4 yun2 yan1
       ฟั่งเซี่ยเตียนเต่าเมิ่งเสี่ยง ฟั่งเซี่ยอวิ๋นเยียน
       ละอุปาทาน ละหมอกควันอันลวงตา


       
       放下 空欲色 放下悬念
       fang4 xia4 kong1 yu4 se4 fang4 xia4 xuan2 nian4
       ฟั่งเซี่ยคงอี้ว์เซ่อ ฟั่งเซี่ยเสวียนเนี่ยน
       ละตัณหาในรูปธาตุอรูปธาตุ ละความห่วง


       
       多一物 却添了 太多危险
       duo1 yi1 wu4 que4 tian1 le tai4 duo1 wei1 xian3
       ตัวอีอู้ เชวี่ยเทียนเลอไท่ตัวเวยเสี่ยน
       เพิ่มหนึ่งสิ่ง กลับพอกพูนซึ่งภยันตราย
       少一物 贪嗔痴 会少一点
       shao3 yi1 wu4 tan1 chen1 chi1 hui4 shao3 yi4 dian3
       เส่าอีอู้ ทานเชินชือ ฮุ่ยเส่าอี้เตี่ยน
       ลดหนึ่งสิ่ง โลภ โกรธ หลง ลดลงตาม


       
       若是缘 再苦味也是甜
       ruo4 shi4 yuan2 zai4 ku3 wei4 ye3 shi4 tian2
       รั่วซื่อหยวน ไจ้ขู่เว่ยเหยี่ยซื่อเถียน
       หากมีวาสนา แม้ขื่นขมยังคงหอมหวาน


       
       若无缘 藏爱 在心田
       ruo4 wu2 yuan2 cang2 ai4 zai4 xin1 tian2
       รั่วอู๋หยวน ฉังไอ้ไจ้ซินเถียน
       หากไร้วาสนา เพียงเก็บความรักเอาไว้ในดวงใจ


       
       尘世 藕断还丝连 回首一瞬间
       chen2 shi4 ou3 duan4 hai2 si1 lian2 hui2 shou3 yi1 shun4 jian1
       เฉินซื่อโอ่วต้วนไหซือเหลียน หุยโส่วอีซุ่นเจียน
       เรื่องทางโลก แม้ตัดบัวยังเหลือใย สามารถหวนกลับชั่วพริบตา


       
       种颗善因 陪你走好每一天
       zhong4 ke1 shan4 yin1 pei2 ni3 zou3 hao3 mei3 yi4 tian1
       จ้งเคอซ่านอิน เผยหนี่โจ่วเห่าเหม่ยอี้เทียน
       ปลูกสร้างความดี เป็นเพื่อนเคียงข้างเธอไปในทุกวัน


       
       唯有 心无挂碍 成就大愿
       wei2 you3 xin1 wu2 gua4 ai4 cheng2 jiu4 da4 yuan4
       เว่ยโหย่วซินอู๋กว้าไอ้ เฉิงจิ้วต้าย่วน
       มีเพียง ใจพ้นความกังวล ปนิธานบรรลุ


       
       唯有 心无故 妙不可言
       wei2 you3 xin1 wu2 gu4 miao4 bu4 ke3 yan2
       เว่ยโหย่วซินอู๋กู้ เมี่ยวปู้เข่อเหยียน
       มีเพียง ใจไร้เหตุปัจจัย จึงงดงามเกินเอ่ย


       
       算天算地 算尽了 从前
       suan4 tian1 suan4 di4 suan4 jin4 liao2 cong2 qian2
       ซ่วนเทียน ซ่วนตี้ ซ่วนจิ้นเหลียวฉงเฉียน
       ทำนายชะตาฟ้าดิน ทำนายสิ้นถึงอดีต


       
       算不出 生死 会在哪一天
       suan4 bu4 chu1 sheng1 si3 hui4 zai4 na3 yi4 tian1
       ซ่วนปู้ชูเซิงสื่อฮุ่ยไจ้หน่าอี้เทียน
       มิอาจทำนาย วัน เกิด-ดับ จะมาถึงในวันใด


       
       勿生恨 点化虚空的眼
       wu4 sheng1 hen4 dian3 hua4 xu1 kong1 de yan3
       อู้เซิงเฮิ่น เตี่ยนฮว่าซูคงเตอเหยี่ยน
       ไร้ความโกรธ แววตาฉายแววว่างเปล่า


       
       勿生怨 欢喜 不遥远
       wu4 sheng1 yuan4 huan1 xi3 bu4 yao2 yuan3
       อู้เซิงย่วน ฮวนสี่ปู้เหยาหย่วน
       ไร้ความแค้น ความสุขอยู่ไม่ไกล


       
       缠绕 欲望的思念 善恶一瞬间
       chan2 rao4 yu4 wang4 de si1 nian4 shan4 e4 yi1 shun4 jian1
       ฉานเร่าอี้ว์วั่งเตอซือเนี่ยน ซ่านเอ้ออีซุ่นเจียน
       พันธนาการความคิดปรารถนา ดี-เลวห่างกันเพียงพลิกฝ่ามือ

       
       心怀忏悔 陪你走好每一天
       xin1 huai2 chan4 hui3 pei2 ni3 zou3 hao3 mei3 yi4 tian1
       ซินหวยช่านหุ่ย เผยหนี่โจ่วเห่าเหม่ยอี้เทียน
       ใจขออโหสิกรรม เป็นเพื่อนเคียงข้างเธอไปในทุกวัน


       
       再牢的谎言 却逃不过天眼
       zai4 lao2 de huang2 yan2 que4 tao2 bu2 guo4 tian1 yan3
       ไจ้เหลาเตอหวงเหยียน เชวี่ยเถาปู๋กั้วเทียนเหยี่ยน
       ต่อให้คำมดเท็จหนักแน่นเพียงใด ล้วนหนีไม่พ้นเนตรสวรรค์


       
       明日之前 心流离更远
       ming2 ri4 zhi1 qian2 xin1 liu2 li2 geng4 yuan3
       หมิงรื่อจือเฉียน ซินหลิวหลีเกิ้งหย่วน
       ก่อนถึงวันพรุ่งนี้ ดวงใจจากจรไปยิ่งไกล


       
       浮云霎那间 障眼 人心渐离间
       fu2 yun2 sha4 na4 jian1 zhang4 yan3 ren2 xin1 jian4 li2 jian1
       ฝูอวิ๋นซ่าน่าเจียน จั้งเหยี่ยน เหรินซินเจี้ยนหลีเจียน
       เมฆหมอกบดบังตา ใจคนแตกแยก


       
       集苦连连 不断的出现
       ji2 ku3 lian2 lian2 bu2 duan4 de chu1 xian4
       จี๋ขู่เหลียนเหลียน ปู๋ต้วนเตอชูเซี่ยน
       ความทุกข์ระทมก่อเกิดไม่หยุดหย่อน


       
       无量心 生福报 无极限
       wu2 liang4 xin1 sheng1 fu2 bao4 wu2 ji4 xian4
       อู๋เลี่ยงซิน เซิงฝูเป้าอู๋จี้เซี่ยน
       ดำรงในพรหมวิหาร ผลบุญสนองไพศาลไร้ขอบเขต
      


       无极限 生息息 爱相连
       wu2 ji4 xian4 sheng1 xi1 xi1 ai4 xiang1 lian2
       อู่จี้เซี่ยน เซิงซีซี ไอ้เซียงเหลียน
       การเกิดดับอันไม่สิ้นสุดต่างผูกโยงไว้ด้วยความรัก


       
       凡人却视而不见 规矩定方圆
       fan2 ren2 que4 shi4 er2 bu2 jian4 gui1 ju ding4 fang1 yuan2
       ฟานเหรินเชวี่ยซื่อเอ๋อร์ปู๋เจี้ยน กุยจุติ้งฟังหยวน
       ปุถุชนต่างมองข้าม ว่าล้วนเป็นกฏเกณฑ์นี้กำหนดโลก


       
       悟性 悟觉 悟空 心甘情愿
       wu4 xing4 wu4 jue2 wu4 kong1 xin1 gan1 qing2 yuan4
       อู้ซิ่ง อู้เจวี๋ย อู้คง ซินกานฉิงย่วน
       รู้ ตื่น เบิกบาน ด้วยความยินยอมพร้อมใจ


       
       简简单单 陪你走好每一天
       jian3 jian3 dan1 dan1 pei2 ni3 zou3 hao3 mei3 yi4 tian1
       เจี่ยนเจี่ยนตานตาน เผยหนี่โจ่วเห่าเหม่ยอี้เทียน
       ผ่านชีวิตอย่างเรียบง่าย เป็นเพื่อนเคียงข้างเธอไปในทุกวัน


 


Last Updated on Saturday, 13 October 2012 01:16
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner