Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย เชิญชม วิดีโอ ภายในวัดโพธิ์ หรือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เชิญชม วิดีโอ ภายในวัดโพธิ์ หรือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
Wednesday, 05 September 2012 03:03

 

วัดโพธิ์  หรือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

 

ประวัติความเป็นมาของวัดโพธิ์


วัดโพธิ์ หรือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เดิมชื่อวัดโพธาราม
เป็นวัดสมัยโบราณ แต่ไม่ปราฏการสร้าง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นหลังปีพุทธศักราช ๒๒๒๑ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องจากไม่มีปรากฏในแผนที่ป้อมบางกอก
โดยนายทหารช่างชาวฝรั่งเศส เมซิเออร์ วอลสันต์ เดสเวอร์เกนส์ บันทึกไว้ วัดนี้ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์จักรี
เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สถาปนาวัดโพธารามวัดเก่าที่เมืองบางกอกครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวัง
และที่ใต้พระแท่นประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์ท่านไว้ด้วย

 

รัชกาลที่ ๑ เมื่อครั้นย้ายพระนคร มาตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออก โปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวัง โดยมีวัดสลัก (วัดมหาธาตุ) อยู่ทางทิศเหนือและวัดโพธารามอยู่ทางทิศใต้ โปรดสถาปนาวัดโพธารามเป็นวัดวังหลวงและโปรดให้มีการบูรณะสังขรณ์ใหม่ทั้งวัด โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๓๒ ใช้เวลานานถึง ๗ ปี ๕ เดือน ๒๘ วัน นอกจากนี้ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสมัยต่างๆ มากกว่า ๑,๐๐๐ องค์ จากวัดร้างในหัวเมืองทางเหนือและกลาง มาประดิษฐานไว้ ณ พระระเบียงรอบพระอุโบสถทั้งชั้นนอกและใน ในวิหารทิศทั้ง ๔ ในวิหารคดและระเบียงพระมหาเจดีย์ และทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาศ”


สมัยรัชกาลที่ ๓ โปรดให้บูรณะและปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ โดยมีพระราชประสงค์ที่จะทะนุบำรุงให้พระอารามนี้เจริญรุ่งเรืองเหมือนสมัยอยุธยา ดังนั้นวัดโพธิ์นี้จึงงดงามด้วยช่างฝีมือชั้นเอก เช่น การทำประตูพระอุโบสถประดับมุก การสร้างพระพุทธไสยาสน์พร้อมทั้งวิหาร การสร้างพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ ๒ และที่ ๓ การขยายเขตพระอารามด้านใต้และตะวันตกคือ ส่วนที่เป็นพระวิหารพระพุทธไสยาสสวนมิสกวัน สถาปนาขึ้นใหม่ พระมณฑป ศาลาการเปรียญ และสระจระเข้บูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่เป็นโบราณสถานในพระอารามหลวงที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้ และยังมีจารึกสรรพตำรา วิทยาการทุกสาชาวิชาบนแผ่นศิลา เพื่อประดับโดยรอบเขตพุทธาวาส เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย ใช้เวลาปฏิสังขรณ์นานถึง ๑๖ ปี ๗ เดือน


สมัยรัชกาลที่ ๔ โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์พระรัศมีพระพุทธไสยาสน์ ทรงสถาปนาพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาล และทรงแก้สร้อยนามพระอารามใหม่ว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม


สมัยรัชกาลที่ ๕ และ ๖ กระทรวงโยธาธิการได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาจนถึงปัจจุบัน


สมัยรัชกาลปัจจุบัน ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔


ที่ตั้ง


พระอารามหลวงแห่งนี้มีเนื้อที่ ๕๐ ไร่ ๓๘ ตารางวาอยู่ด้านทิศใต้ของพระบรมมหาราชวัง ทิศเหนือจดถนนท้ายวัง ทิศตะวันออกจดถนนสนามไชย ทิศใต้จดถนนเศรษฐการ ทิศตะวันตกจดถนนมหาราช มีถนนเชตุพน ขนาบด้วยกำแพงสูงสีขาวแบ่งเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสอย่างเด่นชัด


วัดโพธิ์ ตั้งอยู่ริมถนนสนามไชยและถนนมหาราช ติดกับพระบรมมหาราชวัง เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.สำหรับชาวต่างชาติจะต้องซื้อบัตรเข้าชมคนละ ๒๐ บาท สำหรับนักท่องเที่ยวต้องแต่งกายสุภาพ สุภาพสตรีห้ามสวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่าเข้าไปเที่ยวชม


การเดินทาง

 

๑. รถประจำทางธรรมดา สาย ๑ - ๓ - ๖ - ๙ - ๑๒ - ๒๕ - ๓๒ - ๔๓ - ๔๔ - ๔๗ - ๔๘ - ๕๑ - ๕๓ - ๘๒ - ๑๐๓
๒. รถประจำทางปรับอากาศ ปอ.๑ – ปอ.๖ – ปอ.๗ – ปอ.๘ – ปอ.๑๒ - ปอ.๔๔
๓. เดินทางโดยเรือด่วนเจ้าพระยา สามารถขึ้นฝั่งที่ท่าเรือท่าช้าง, ท่าเรือท่าเตียน,ท่าเรือปากคลองตลาดแล้วเดินเข้าประตูทางถนนท้ายวังได้


สำหรับศูนย์การศึกษาต่างๆ ที่ต้องการจะนำนักศึกษามาทัศนะศึกษา ณ วัดโพธิ์ กรุณาทำหนังสือแจ้งทางวัด เพื่อจะได้รับความสะดวกในเรื่องสถานที่ ข้อมูล และพระวิทยากรที่จะนำทัศนศึกษา หรือ
สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร.0-๒๒๒๖-๐๓๓๕, ๒๒๕-๙๕๙๕, ๒๒๑-๙๔๔๙
โทรสาร 0-๒๒๒๖-๐๓๗๐, ๒๒๒-๙๗๗๙


และพุทธศาสนิกชนที่ต้องการมาทำบุญที่วัดโพธิ์ เช่น ติดต่อทำบุญถวายเพลพระ, ถวายสังฆทาน, บังสุกุลอัฐิญาติ ฯลฯ ท่านสามารถติดต่อได้ที่แผนกบำเพ็ญกุศลวัดพระเชตุพน ซึ่งมีสำนักงานไว้คอยบริการที่เขตพุทธาวาสใกล้เขาฤษีดัดตน หรือติดต่อสอบถามที่ โทร. ๐ - ๒ ๒๒๑-๔๘๔๓, ๒๒๒ - ๘๖๘๐
 

 


อ้างอิง: ข้อมูลจากวัดโพธิ์ http://www.watpo.com/ และ www.banfun.com

  

วัดโพธิ์ หรือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

  ภาพจิตรกรรมการนวดแผนโบราณภายในวัด

 


วัดโพธิ์  หรือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
บรรยากาศโดยรอบภายในวัด
โรงเรียนการแพทย์โบราณและการนวดแผนโบราณของวัด

 


Last Updated on Thursday, 06 September 2012 01:45
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner