Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย เชิญชม วิดีโอ "โรงเรียนวิถีพุทธ"
เชิญชม วิดีโอ "โรงเรียนวิถีพุทธ"
Saturday, 30 June 2012 04:42

 

 

          ทุกเช้ากิจกรรมหน้าเสาธงของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง   อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่   ได้มีกิจกรรมหน้าเสาธงโดยการนำเสนอข่าวและร่วมกันวิเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้เรื่องศีลพื้นฐาน 5 ข้อ  และนำศีล  สมาธิ  ปัญญา  เป็นแก่นไปใช้ตลอดทั้งวันในโรงเรียน

 

 


ตอนที่  1

 

 

 

 

     โรงเรียนบ้านแม่จ้องมีกิจกรรมดนตรีกล่อมเกลา   ฝึกจิตสู่สมาธิ  ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเสริมทักษะในการเรียนรู้และสอดคล้องกับวามต้องการของชุมชนที่อยากให้ลูกหลานได้สืบสานภูมิปัญญาดนตรีล้านนา


ตอนที่  2  (จบ)

 

 

 

 


 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner