เชิญชม วิดีโอการแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่องของสมาธิ Print
Wednesday, 21 September 2011 03:56

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 

เชิญชม วิดีโอการแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
เรื่องของสมาธิ
แสดงธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2524

ตอนที่ 1

 

ตอนที่ 2


Last Updated on Sunday, 02 October 2011 04:38