Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย ขอเิชิญร่วมบุญสร้างมหาเจดีย์ ถวาย องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ขอเิชิญร่วมบุญสร้างมหาเจดีย์ ถวาย องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
Monday, 30 April 2012 04:24

 

 

องค์หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน

 

 

 พระธรรมวิสุทธิมงคล

 

องค์หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน
 
 

ร่วมสร้างมหาเจดีย์  ถวาย 

องค์หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน

เพื่อบูชาธรรมองค์หลวงตา และสร้างปูชนียสถานเป็นถาวรวัตถุ

ให้ลูกหลานได้สักการะบูชากราบไหว้สืบไป


 

 พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์   พระธรรมวิสุทธิมงคล

 

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์   พระธรรมวิสุทธิมงคล
(หลวงตาพระมหาบัว  ญาณสัมปันโน)

วัดป่าบ้านตาด     อ.เมือง   จ.อุดรธานีชื่อบัญชี “ร่วมสร้างเจดีย์ถวายหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

โดยพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน”

เป็นบัญชีออมทรัพย์ทั้งหมด


1.ธนาคาร กสิกรไทย สำนักงานสาขาอุดรธานี

     เลขที่บัญชี 110-2-33344-4


2.ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า (อุดรธานี  ไม่เสียค่าโอน)

     เลขที่บัญชี 859-223576-1


3.ธนาคาร กรุงเทพ สาขาอุดรธานี

     เลขที่บัญชี 284-7-38388-8

 

 


 

 ร่วมสร้างพุทธมหาเจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

 

ร่วมสร้างพุทธมหาเจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
วัดป่าเกษรศีลคุณ   ธรรมเจดีย์  (ภูผาแดง) 
อ.หนองวัวซอ  จ.อุดรธานี
โดย หลวงปู่ลี   กุสลธโร


 

ชื่อบัญชี  "ร่วมสร้าง เจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ณ วัดป่าภูผาแดง โดยหลวงปู่ลี กุสลธโร"

 

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาอุดรธานี
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 510-4-26899-0     โอนฟรี

2.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) สาขาอุดรธานี
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 110-2-36788-8      โอนฟรี

 

 

 หลวงปู่ลี   กุสลธโร

 

หลวงปู่ลี   กุสลธโร

  

ขอเชิญร่วมสร้าง พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล
ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา

 

ร่วมทำบุญได้ที่    ชื่อบัญชี  "พระโสภา สมโณ"
ธนาคารกสิกรไทย   สาขาวังน้ำเขียว  บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 4452-1575-81

ธนาคารกรุงไทย   สาขาวังน้ำเขียว  บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 339-0-03500-1

 

 

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

 

 


Last Updated on Thursday, 17 May 2012 09:26
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

visitwallpapers.com

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner